+381 64 646 9009
+381 69 646 901
 
SecuCert seal

Geokompozit

ASFALTNI GEOKOMPOZITOvi geokompoziti su namenjeni kako za izgradnju novih asfaltnih saobraćajnica tako i za sanaciju pukotina na već postojećim putevima. Prilikom ugradnje između asfaltnih slojeva smanjuje se intenzitet naprezanja čime se znatno produžuje životni vek i vremenski interval sanacija. Primenom direktno na asfaltnu (betonsku) površinu sprečava se prodiranje vode i postiže izravnjajući sloj površine.
Tako temperaturne promene na već nastalim pukotinama ne mogu izazvati prodiranje, a samim tim ni dodatno širenje i sakupljanje atmosferskih padavina u njima.


ASFALTNI GEOKOMPOZITI su posebno dizajnirani geokompoziti za armiranje asfaltnih ali i betonskih površina. Izrađeni su od 100% polopropilenskih vlakana koji u spoju sa bitumenskim slojem deluju kao hidroizolatorski geokompozit koji sprečava prodiranje vode.
Tako nastalim ojačanjem usporava se proces habanja asfalnih (betonskih) površina i umanjuje stepen stvaranja kolotraga.

PG-G GEOKOMPOZIT je specijalno razvijeni geokompozit koji se odlikuje optimalnim kapacitetom upijanja bitumena, smanjenim stepenom naprezanja i visokom zaptivnom moći. Ovaj geokompozit se postavlja između asfaltnih slojeva ili se ugrađuje direktno na betonske površine.
Naročito razvijen tip asfaltnog geokompozita je PGM-G GEOKOMPOZIT. Napravljen je od 100% polipropilenskih vlakana ojačanih alkalno otpornom staklenom mrežom. Glavne funkcije su smanjenje naprezanja, zaptivanje i ojačanje. Može se postavljati između asfaltnih slojeva ili direktno na cementnu površinu.

GCL


GCL GEOKOMPOZIT je sloj bentonita između dva sloja geotekstila: netkanog kao pokrivača i tkanog kao nosećeg armaturnog sloja, spojenih procesom iglanja. GCL geokompozit (geosintetička oblogla od gline) se koristi u mnogim primenama u građevinarstvu i kod građevina koje nude visok nivo zaštite.


KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
• Proveren kvalitet koji osigurava bezbednu ugradnju i sigurnost okoline.
• Visoke performanse zaptivanja sa unapred definisanom propustljivošću.
• Brza i jednostavna ugradnja – smanjenje troškova ugradnje.
• Vrhunske hidrauličke performanse.
• Dostupno u širinama do 5,15m.

PRIMENA
• Deponije
• Kanali
• Rezervoari i skladišta rezervoara
• Tuneli i građevine
• Bazeni za odvodnjavanje
• Putevi u ekološki osetljivim područjima
3D GEOKOMPOZIT

3D geokompozit je trodimenzionalni geokompozit za kontrolu erozije dobijen spajanjem UV-stabilinog sintetičkog geomata polipropilenskog, ojačanog dvostrukom upletenom čeličnom mrežom.

ROCK pec
Rock PEC GEOKOMPOZIT je spoj filterskog sloja netkanog geotekstila kao osnove kroz koji su gusto prošivena poliesterska vlakna visoke zatezne čvrstine. Rock PEC je geokompozit koji se sastoji od netkanog geotekstila izrađenom od neprekidnih vlakana, ojačanih poliesterskim vlaknima visoke zatezne čvrstine. Poliesterska vlakna su prošivena kroz netkani geotekstil i tako čine jednu celinu.

Poliesterska vlakna u zavisnosti od potrebe sile zateznih čvrstina mogu biti postavljena jednoosno ili dvoosno. poliesterskim pređama visoke čvrstoće. Rock PEC je dostupan u širokom rasponu zateznih čvrstina , mreže mogu biti orijentisane kao jednoosne i dvoosne.
Na zahtev se mogu proizvesti i posebne vrste.

PREDNOSTI ROCK PEC GEOKOMPOZITA:

Slabo puzanje omogućava ekonomičnost
Površinska struktura i fleksibilnost osiguravaju odličnu interakciju tla i geotekstila
Ravna propusnost smanjuje višak pritiska pora-voda
Odvajanje slojeva tla stabilno za filtriranje
Jednostavna instalacija u jednoj

Moše Pijade 54/4,  26000,  Pančevo,  Srbija.
Telefon : +381 64 646 9009
E-mail : office@velmidas.rs
PIB 108940984
MB 21097233