+381 64 646 9009
+381 69 646 901
 
SecuCert seal

Geomembrane

GEOMEMBRANE -Geosintetičke polimerne barijere

Geomembrane su geosintetički materijali izrađeni od polietilena (97,5%), uglenika(2,5%) i UV stabilizatora.
Koriste se isključivo u sistemima gde je potrebno osigurati vodonepropusnost. Izrađuju se u nekoliko boja najčešće u crnoj, zelenoj i beloj. Glavne karakteristike su visoka otpornost na kidanje i proboj, izvanredna hemijska otpornost na organske i neorganske materije i rastvarača, lako se spajaju,vek trajanja geomembrane je min. 10 godina, dostupne su u različitim debljinama i širinama rolni.

HDPE GEOMEMBRANE

HDPE GEOMEMBRANA, je izolacioni materijal sa veoma širokim opsegom primene u putnim i železničkim konstrukcijama, opštinskim investicijama (npr. Za zaptivanje objekata za odlaganje otpada). HDPE GEOMEMBRANE koje su trajno ugrađene u zemlju imaju različite funkcije koje proizilaze iz projektnih pretpostavki npr. poboljšanje fizičkih i mehaničkih svojstava građevinskog zemljišta, jačanje stabilnosti kosina, promena vrednosti i pravaca filtracije podzemnih voda, stvaranje čvrstih vodootpornih i nepropusnih barijera u zemljištu. Sve geosintetičke polimerne barijere dostupne su u glatkoj i teksturiranoj verziji. Dokumenta koje prate geomembranu su atesti i sertifikati o kvalitetu robe u svemu prema važećim Evropskim standardima za ovaj material.
LDPE GEOMEMBRANE

Naš najkvalitetniji proizvod - geosintetička polimerna barijera LDPE je poznata po svojoj savršenoj fleksibilnosti, visokoj otpornosti na punktiranje indeksa i pucanju od korozije pod opterećenjem. Proizvod ne sadrži punila ili plastifikatore koji mogu da migriraju tokom perioda korišćenja (za razliku od PVC geomembrane) i neutralni su za vodenu sredinu. LDPE geomembrana se preporučuje posebno za aplikacije koje zahtevaju veću fleksibilnost, npr. smanjen pristup kosinama, veštačkim rezervoarima i kanalima za sanaciju komunalnog otpada. Sve geosintetičke polimerne barijere dostupne su u glatkoj i teksturiranoj verziji.
EPDM GEOMEMBRANE

EPDM GEOMEMBRANA je geomembrana čija je elastičnost povećana gumenim hidroizolacionim materijalom koji se proizvodi od etilen-propen-dien monomera. EPDM geomembrana se može koristiti na svim projektima gde je potrebna hidroizolacija.

KARAKTERISTIKE EPDM GEOMEMBRANE

• Može se primenjivati samostalno u jednom sloju
• Apliciranje se može vršiti pomoću zavarivanja toplim klinom i ventilatorom za topli vazduh
• Otporan je na UV zračenje
• Otporan je na prodor korenja biljaka
• Nekorozivni materijal – otporan na starenje
• Visoke performanse u odnosu na izduženje i elastičnost
• Visoko otporan na hemijske materijale
• Nije štetno za životnu sredinu – može se reciklirati
• Dug životni vek
• Otporan na visok temperatuni raspon (-40 C˚,+120 C˚)

PRIMENA

• Vertikalne površine: terase i krovovi
• Pejzažne površine
• Veštački ribnjaci, požarni bazeni i drugi bazeni
• Rezervoari za vodu i kanali za navodnjavanje
• Izgradnja temelja
• Tuneli, podrumi, brane
• Područja za odlaganje otpada

EPDM geomembrane se proizvode u opsegu debljina 1, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3mm. Materijal se koristi u fundiranju, izgradnji terasa, kanala, rezervoara, bazena. Proizvode se prema zahtevu u širini od 2,05m dok je dužina određena prema potrebama krajnjeg korisnika.
EPDM KL geomembrana je specijalno proizveden material laminiran sa jedne strane. Područje primene je pri korišćenju sa geotekstilom čime se dobija na uštedi vremena za sečenje geotekstila. Primena je svuda gde je potrebno koristiti membranu bez sjaja.
Proizvodi se laminiranjem željene težine u gramima. Uv otporna je. Širina rolni je 2,05m dok je dužina određena zahtevom korisnika.
PVC GEOMEMBRANE

PVC GEOMEMBRANA je dvobojna geomembrana koja se koristi kao hidroizolacioni sloj za građevinarstvo i građevinske konstrukcije, kao što su:

• Tuneli i podzemne galerije
• Podzemni radovi
• Pokrivanje urušenih građevina
• Podzemna parkirališta

Hidroizolaciona PVC GEOMEMBRANA sadrži sloj tankog nanosa boje na vidljivom licu membrane koji omogućava brzu vizuelnu proveru bilo kakvog oštećenja geomembrane tokom aplikacije. Ovaj sloj naziva se “signal-na-sloju”. PVC GEOMEMBRANA se može koristiti kao jednoslojni hidroizolacioni sistem, odeljen ili ne, i u “Zaustavi Vakum” sistemu. Trake se međusobno vare nanošenjem vrućeg vazduha ili upotrebom vrućeg klina, sa ručnim ili automatskim zavarivačem. Zavarivanje se može obaviti sa jednostrukim ili dvostrukim varom. Dvostruki var stvara kanal i omogućava izvođenje pneumatskog testa sa vazduhom. PVC GEOMEMBRANA je ojačana, sintetička PVC-P membrana, proizvedena koekstruzijom. Visoko je otporna na uticaj mikroorganizama i prodiranje korenja. Na svakoj je strani drugačija boja:
• Gornja površina (svetlozelena), koja čini manje od 20% ukupne debljine, formira “signalni sloj”
• Donja strana (tamno siva) je vrlo otporna na razgradnju i probijanje korenja.PVC GEOMEMBRANA nije otporna na UV zračenje. Takođe je dostupan i PVC/300, koji ima netkani geotekstil 300gr/m² spojen na donjoj strani membrane. Civilna upotreba pridaje najveći značaj kvalitetu proizvoda. Zbog toga PVC GEOMEMBRANA ima sistem osiguranja kvaliteta prema ISO 9001 BSI standardu.

GLAVNE PREDNOSTI

• Odlična zavarenost
• Sadrži signalni sloj
• Visoka otpornost na mikroorganizme i probijanje korenja
• Može se koristiti u sistemu vakuma
OPREMA ZA UGRADNJU

• Ručno zavarivanje vrućim vazduhom
• Automatska mašina za zavarivanje vrućim vazduhom
• Automatska mašina za zavarivanje sa dvostrukim varom

Moše Pijade 54/4,  26000,  Pančevo,  Srbija.
Telefon : +381 64 646 9009
E-mail : office@velmidas.rs
PIB 108940984
MB 21097233
Br.Računa