+381 64 646 9009
+381 69 646 901
 
SecuCert seal

Geotekstil

Geotekstili su materijali izrađeni od različitih vrsta polimera:
(Polypropilene-PP, Polyester- PET) koji se ugrađuju u zemljište i predstavljaju integralni deo geotehničkih konstrukcija.

Vrste geotekstila:
U zavisnosti od tehnologije izrade, geotekstil može biti:
- netkani geotekstil
- tkani geotekstil

Tehničke karakteristike
Odabirom visokokvalitetnih sintetičkih PET ili PP vlakana različitih finoća, dužina i načina izrade, geotekstil dobija određene mehaničke karakteristike i svojstva koja zadovoljavaju opšte tehničke uslove za gradnju u građevinarstvu i zahteve projektanata:

- površinska masa [g/m²],
- debljina [mm],
- prekidna čvrstina uzdužno/poprečno [kN/m],
- prekidno istezanje uzdužno/poprečno [%],
- statičko probijanje (CBR test) [N],
- dinamičko probijanje (conedrop test, Ø rupe) [mm],
- probijanje (otpor piramidalnom utiskivanju, puncture resistance) [N],
- vodonepropusnost (normalno na uzorak) [x10-2 m/s],
- prividna veličina pora [μm],
- UV stabilnost,
- hemijska otpornost.

Geotekstili sa primarnom funkcijom filtriranja primenjuju se radi ograničavanja ispiranja sitnog materijala kod prolaza vode iz sloja tla fine granulacije u sloj krupnije granulacije. Kao filter geotekstil zadržava sastavne delove tla ili druge čestice, uz istovremeno omogućavanje protoka tečnosti okomito na ravninu filtera.
Pri tome treba razlikovati mehaničku stabilnost geotekstila (sposobnost zadržavanja tla) i hidraulično svojstvo geotekstila sa ciljem odvodnje vode uz minimalne gubitke pritiska. Geotekstili sa funkcijom filtera imaju i dodatnu funkciju razdvajanja dva sloja tla, pri čemu ograničavaju međusobno mešanje dva sloja tla različitih fizikalnih svojstva tla (granulometrijski sastav, konzistencija, sleganje).
Oni sprečavaju ispiranje finih čestica i njihovo prodiranje u krupnozrnatiji materijal. U hidrotehničkim građevinama ovaj tip geotekstila primenjuje se kod zaštite obala i dna vodotoka od erozije, regulacije vodotoka. Geotekstil s primarnom funkcijom dreniranja primenjuje se radi odvodnje vode koja protiče u tlo u ravni geotekstila, uz što manji gubitak pritiska i znatno sprečavanje ispiranja sitnog materijala iz tla putem odgovarajućih filtera. U hidrotehničkim građevinama ovaj tip geotekstila primijenjuje se kod drenaža.
Geotekstil sa primarnom funkcijom razdvajanja i ojačanja se primjenjuje za pojačanje nosivosti temeljnog tla, slojeva nasipa i posteljice. Primjenjuje se kod izgradnje svih tipova hidrotehničkih građevina

NETKANI GEOTEKSTIL

Netkani geotekstil nastaje učvršćivanjem ravno položenih, jedni na druge, beskonačnih vlakana (filamenata) ili vlakana ograničene dužine (kratka vlakna). Učvršćivanje može biti mehaničko (iglanjem ili šivenjem) i/ili adhezivno (pomoću veziva), odnosno kohezivno (termičkim delovanjem). Najviše se koriste za razdvajanje, filtriranje i za zaštitu, a često i za dreniranje i ojačanje/armiranje zemljišta.
Geotekstil je propusni materijal proizveden od sintetičkih vlakana kao što su polipropilen, poliester, poliamid, polietilen i drugi, odnosno od prirodnih vlakana (juta, kokos).
Pri gradnji i održavanju hidrotehničkih građevina najčešće se primjenjuje netkani geotekstil - armirani i nearmirani.
Netkani geotekstil primijenjuje se pri izradi filtera i kod razdvajanja i ojačanja. Geotekstil u hidrauličkim strukturama mora omogućiti da voda teče okomito na ravninu geotekstila (filtriranje) i/ili u ravnini geotekstila (dreniranje) sprečavajući na taj način pojavu erozije tla.

Geotekstil može biti sledećeg sirovinskog sastava:
- 100% polipropilenskih vlakana PP od 150 - 1200 g/m²
- 100% poliesterskih vlakana PET od 150 - 1200 g/m²

TKANI GEOTEKSTIL

Tkani geotekstil sastoji se od vertikalno položenih sistema vlakana (mreže).
Razlikuju se po vrsti vlakana i načinu povezivanja, kao i po broju niti (vlakana) u jediničnoj dužini
Tkani geotekstil proizvodi se tkanjem dva ili više sintetičkih vlakana:
• wrap yarns - paralelno sa pravcem kretanja
• weft yarns - vertikalno u odnosu na platno

U zavisnosti od izgleda poprečnog preseka i tipa tkanja postoje tri tipa tkanog geotekstila:
monofilament tkani geotekstili (slika 1.) i tape tkani geotekstili (flattened ribbones, slika 2.),DOS geotekstili (directionaly oriented structures, slika 3.)

Tkani geotekstili su izrađeni od Polipropilenskih traka - visoke zatezne čvrstine od 14 -150kN i statičkog proboja od 1800 – 18.000 N.

BIOTEKSTIL

VELMIDAS biorazgradivi tekstil, sadrži seme i đubrivo pogodno za najrazličitije potrebe, od stvaranja travnatog pokrivača do kontrole erozije. Njegova inovativna tehnologija omogućava doziranje, distribuciju i održavanje semena i đubriva u skladu sa unapred određenim prostornim rasporedom, tako da ti elementi ne mogu promeniti svoj položaj tokom različitih faza: rukovanje, transport, montiranje i slegnuće. Unutar VELMIDAS biotekstila seme klija i raste uz dobru zaštitu, dajući odlične razultate u pogledu pokrivenosti travom. Samo pripremite tlo tako što ćete izravnati površinski sloj (5-10cm), ukloniti prethodno prisutnu vegetaciju i kamenje i poravnati tlo.
VELMIDAS biotekstil je lagan, tanak i elastičan, lak za rasprostiranje, ne zahteva specijalizovanu radnu snagu i savršeno se uklapa u tlu. VELMIDAS biotekstil se uklapa u konture tla i štiti ga od slojevite erozije, što zaustavlja oticanje zemljišta. Brzo se rasprostire (dve osobe mogu položiti 500m2 VELMIDAS biotekstila za oko 40 minuta na nagibu od 35˚-40˚, a na ravnim površinama ista aktivnost traje svega 20 minuta) Možete ga seći i oblikovati koristeći obične kućne makaze. Ovo je prirodni proizvod, potpuno biorazgradiv za 4-5 meseci, u zavisnosti od vrste zemljišta i uslova okruženja i klime. Bilo kakav ostatak samo doprinosi poboljšanju tla. Proizvodi se u prirodnoj zelenoj boji, pružajući prijatan prvi utisak i za bolju integraciju sa pejzažom. Sadrži seme i granulisano đubrivo visokog kvaliteta, precizno raspodeljeno i rasuto. Ovi elementi su čvrsto osigurani unutar tkanine, čak i tokom faze rukovanja i zaštićeni su od raskopavanja čak i u najgorim vremenskim uslovima ili tokom velikih navodnjavanja. Ujednačena raspodela garantuje ujednačenu klijavost.
Zahvaljujući VELMIDAS biotekstilu ćete izbeći gubitak semena zbog prekomerne dubine, što se često dešava nakon tradicionalne setve. Štaviše, VELMIDAS biotekstil kontroliše temperaturu tla i smanjuje evapotranspiraciju, čime se tlo održava u vlažnijem stanju. Seme koje koristimo je mešavina prilagođena sezoni, pedološkim uslovima, svrsi upotrebe sa dodatnim mogućnostima za dalje prilagođavanje za smanjene količine.

Moše Pijade 54/4,  26000,  Pančevo,  Srbija.
Telefon : +381 64 646 9009
E-mail : office@velmidas.rs
PIB 108940984
MB 21097233